Trụ sơ công an quận ô môn..thành phố cần thơ

Khu khám chữa bệnh trung tâm y tế huyện bình Tân

Khu dân cư trung tâm thương mại thới An quận bình thủy, tp.cần thơ.

 • Hạng mục: Thi công chống thấm cổ ống, khe co giãn.
 • Vật liệu sử dụng: Sơn chống thấm PU, phụ gia VITEC LATEX, phụ gia bơm ép VITEC.

Khu dân cư trung tâm thương mại thới An quận bình thủy, tp.cần thơ.

 • Hạng mục: Thi công chống thấm cổ ống, khe co giãn.
 • Vật liệu sử dụng: Sơn chống thấm PU, phụ gia VITEC LATEX, phụ gia bơm ép VITEC.

Trụ sơ công an quận ô môn..thành phố cần thơ

Khu khám chữa bệnh trung tâm y tế huyện bình Tân

Khu dân cư trung tâm thương mại thới An quận bình thủy, tp.cần thơ.

 • Hạng mục: Thi công chống thấm cổ ống, khe co giãn.
 • Vật liệu sử dụng: Sơn chống thấm PU, phụ gia VITEC LATEX, phụ gia bơm ép VITEC.

Khu dân cư trung tâm thương mại thới An quận bình thủy, tp.cần thơ.

 • Hạng mục: Thi công chống thấm cổ ống, khe co giãn.
 • Vật liệu sử dụng: Sơn chống thấm PU, phụ gia VITEC LATEX, phụ gia bơm ép VITEC.

Trụ sơ công an quận ô môn..thành phố cần thơ

Khu khám chữa bệnh trung tâm y tế huyện bình Tân

Khu dân cư trung tâm thương mại thới An quận bình thủy, tp.cần thơ.

 • Hạng mục: Thi công chống thấm cổ ống, khe co giãn.
 • Vật liệu sử dụng: Sơn chống thấm PU, phụ gia VITEC LATEX, phụ gia bơm ép VITEC.

Khu dân cư trung tâm thương mại thới An quận bình thủy, tp.cần thơ.

 • Hạng mục: Thi công chống thấm cổ ống, khe co giãn.
 • Vật liệu sử dụng: Sơn chống thấm PU, phụ gia VITEC LATEX, phụ gia bơm ép VITEC.